El. parduotuvė
Spausdinti

2023 04 28 Jurgio Baltrušaičio 150-osios gimimo metinės

Nr. 874.

Dail. U. Žilytė. Ofsetas. Tiražas – 20 000. Lape 50 pašto ženklų. Spausdino ,,Baltijas Banknote SIA'' spaustuvė.

Poetas, vertėjas ir eseistas Jurgis Baltrušaitis yra laikomas vienu garsiausių lietuvių simbolistų. Dalyje jo kūrinių yra itin ryški Lietuvos išlikimo tema, pasitelkiami įvairūs kaimo buities ir gamtos vaizdai. Būtent lietuviškomis pasakomis, dainomis bei padavimais remiasi visa simbolistinė J. Baltrušaičio poezija.

Gimęs ir augęs carinės Rusijos okupacijos laikais, J. Baltrušaitis dalį kūrinių parašė rusų kalba.

Tarpukariu Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, jis tapo nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru mūsų šalies ambasadoje Sovietų Sąjungoje. Galiausiai nuo 1939 m. J. Baltrušaitis užėmė patarėjo pareigas Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje.

Prancūzijos sostinėje poetas bei diplomatas parašė net tris lietuviškų eilėraščių rinkinius ir poemą „Įkurtuvės“. Šiame mieste J. Baltrušaitis praleido paskutinius savo gyvenimo metus ir mirė dar nesibaigus Antrajam pasauliniam karui, 1944 m. Poetas palaidotas Paryžiaus Mon Ružo kapinėse.

Iškilo klausimų?
Laukiame Jūsų skambučių informacijos telefonu 8 700 55400 (darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.) arba rašykite mums.

Grįžti į pradžią
2023 © AB Lietuvos paštas