El. parduotuvė
Spausdinti

2009 07 04 Blokas „LIETUVAI 1000 METŲ“ (Pašto ženklai išimti iš apyvartos)

Antrojo pasaulinio karo pradžioje Lietuvai praradus nepriklausomybę, tolesni penki šalies istorijos dešimtmečiai buvo paženklinti kova už ją. Iš pradžių ši kova buvo ginkluota. Aukščiausias jos tikslas buvo nepriklausomos demokratinės Lietuvos atkūrimas. Tai paskelbta 1949 m. vasario 16 d. priimtoje Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijoje. Tačiau partizaninis judėjimas Lietuvoje negalėjo pasiekti pergalės prieš didžiulės totalitarinės valstybės kariuomenę ir represines struktūras.
Ginkluotą pasipriešinimą šalyje ilgainiui pakeitė pasyvi rezistencija, kurios viena iš apraiškų buvo tikrų žinių iš Lietuvos perdavimas pasauliui „anapus geležinės uždangos“. 1972 m. kovo 19 d. pogrindyje pradėtos leisti „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ informacija radijo bangomis sugrįždavo į Lietuvą, nuolat primindama partizanų skelbtą tikslą.
Dešimtmečius puoselėtus žmonių lūkesčius įkūnijo 1988 m. birželio 3 d. susikūręs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, 1990 m. kovo 11 d. atvedęs šalį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.
Žlugus SSRS, prasidėjo Lietuvos grįžimo į laisvąjį pasaulį ir Europą procesas, kurio svarbus momentas yra šalies įstojimas į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d.
Viena iš labiausiai juntamų prasidėjusios integracijos į Europos bendriją apraiškų tapo 2007 m. gruodžio 21 d. įvykęs Lietuvos prisijungimas prie bevizės Šengeno erdvės, leidžiantis mūsų šalies piliečiams laisvai keliauti po daugelį Europos šalių.

Dail. H. Ratkevičius.
Ofsetas. Kreidinis popierius.
Blokas 125x100 mm. Ženklas 37,7x25,7 mm.

531.
 – Priimta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija (1949).
 – Nelegaliai pradėta leisti „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ (1972).
 – Susikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (1988).
 – Pasirašytas Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktas (1990).
 – Lietuva tapo Europos Sąjungos nare (2004).
 – Lietuva prisijungė prie Šengeno erdvės (2007).

Tiražas: 0,025 mln.
Spausdino „Österreichische Staatsdruckerei GmbH“ spaustuvė Austrijoje, Vienoje.

 

 

Iškilo klausimų?
Laukiame Jūsų skambučių informacijos telefonu 8 700 55400 (darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.) arba rašykite mums.

Grįžti į pradžią
2023 © AB Lietuvos paštas