El. parduotuvė
Spausdinti

2007 06 23 Blokas „LIETUVAI 1000 METŲ“ (Pašto ženklai išimti iš apyvartos)

Viena pirmųjų lietuvių tautinio atgimimo išraiškų po 1863 m. sukilimo buvo Rytų Prūsijoje 1883–1886 m. leistas Jono Basanavičiaus redaguotas laikraštis „Aušra“. Jis buvo slapta gabenamas per sieną ir platinamas Lietuvoje. „Aušra“ daug prisidėjo prie lietuvių nacionalinės savimonės žadinimo ir tautinės inteligentijos vienijimo, suteikė impulsą lietuviškos periodinės spaudos plėtotei.

Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas pagimdė tokį išskirtinį reiškinį kaip knygnešystė, kai Rytų Prūsijoje spausdintos lietuviškos knygos buvo slapta gabenamos į Lietuvą. Masiškai plintanti lietuviška spauda ir atviras lietuvių inteligentijos nepasitenkinimas privertė carinės Rusijos valdžią 1904 m. gegužės 7 d. panaikinti šį draudimą.

Augantis lietuvių nacionalinio išsivadavimo judėjimas skatino jo lyderius ieškoti įvairių būdų telkti ir vienyti tautą. 1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje vyko Lietuvių suvažiavimas, žinomas Didžiojo Vilniaus seimo vardu. Susirinkę delegatai revoliucijos krečiamai Rusijai suformulavo reikalavimą suteikti Lietuvai politinę autonomiją etnografinės Lietuvos ribose su demokratiškai renkamu seimu. Didysis Vilniaus seimas padėjo Lietuvos valstybingumo pagrindus.

Lietuvos Taryba 1917 m. gruodžio 11 d. deklaravo Lietuvos valstybės atkūrimą, o 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Nepriklausomybės aktą Vilniuje, tuometinėje Didžiojoje g. 30 (dabar Pilies g. 26), vieningai pasirašė visi 20 Lietuvos Tarybos narių. Lietuvos Nepriklausomybės aktu buvo teisiškai pažymėtas modernios tautinės valstybės gimimas.

465.

1883 m. IŠLEISTAS PIRMASIS LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS „AUŠRA“.
Nominalas 3 Lt. Tiražas 0,025 mln.

1904 m. PANAIKINTAS SPAUDOS LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS DRAUDIMAS.
Nominalas 3 Lt. Tiražas 0,025 mln.

1905 m. PRADĖJO DARBĄ DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS.
Nominalas 3 Lt. Tiražas 0,025 mln.

1918 m. PASKELBTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ.
Nominalas 3 Lt. Tiražas 0,025 mln.

Apipavidalino dail. H. Ratkevičius.
Ofsetas. Popierius kreidinis. Blokas 125x100. Ženklas 37,8x25,2 mm. Dant. 11.

Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.

 

 

 

Iškilo klausimų?
Laukiame Jūsų skambučių informacijos telefonu 8 700 55400 (darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.) arba rašykite mums.

Grįžti į pradžią

Apmokėjimas

Sumokėti už įsigytas prekes galėsite šiuose bankuose:

 

Prekių pristatymas

 

Prekių grąžinimas ir skundų pateikimas

 
2022 © AB Lietuvos paštas