El. parduotuvė
Spausdinti

2007 04 14 Serija „EUROPA. SKAUTŲ JUDĖJIMUI – 100“ (Pašto ženklai išimti iš apyvartos)

DĖMESIO! PAŠTO ŽENKLAI SU LITO NOMINALU NEGALIOJA SIUNTIMO PASLAUGOMS APMOKĖTI

Skautų veiklos pradžia laikomi 1907 metai, kai jos įkūrėjas generolas leitenantas Robertas Badenas-Povelis Anglijoje, Brownsea saloje, surengė jaunimo stovyklą, kurioje dalyvavo 20 berniukų. Jis suformulavo praktiškojo jaunimo auklėjimo sistemos – skautybės principus. Netrukus skautų judėjimas išpopuliarėjo Didžiojoje Britanijoje ir jos kolonijose, kitose valstybėse. 1920 metais surengta pirmoji pasaulinė skautų stovykla Londone, 1922 metais įkurtas Tarptautinis skautų biuras. Lietuvos skautų asociacija jame buvo įregistruota 1924 m. sausio 1 d.
1918 m. spalio 1 d. Petras Jurgėla-Jurgelevičius surinko pirmąją skautų skiltį iš dešimties skautų ir dviejų skaučių, o lapkričio 1 d. Vilniuje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje, įkūrė pirmą mišrią Lietuvos skautų draugovę. Ši data yra lietuviškos skautijos gimtadienis. Skautija Lietuvoje greitai paplito – 1930 metais mūsų šalyje buvo apie tris tūkstančius skautų. 1933 metais Palangoje stovyklaujančius skautus aplankė skautijos įkūrėjas Robertas Badenas-Povelis su žmona ir 650 anglų skautų palyda. 1940 m. liepos 18 d. Lietuvos skautų sąjunga buvo panaikinta, daug jos vadovų emigravo, kiti buvo suimti, uždaryti kalėjimuose, ištremti.
1989 metais Vilniuje įvyko atkuriamasis Lietuvos skautų suvažiavimas, kur buvo nutarta atgaivinti skautų organizaciją, tačiau ji vėliau skilo. 1996 m. lapkričio 23 d. „Vienybės“ suvažiavime Kaune dauguma Lietuvos skautų susivienijo. Organizacijos pavadinimas – Lietuvos skautija. 1997 metais ji priimta į Pasaulio skautų judėjimo organizaciją (WOSM).

461. PASAULINIŲ SKAUTŲ ORGANIZACIJŲ SIMBOLIAI.
Tiražas 0,20 mln.

462. LIETUVOS SKAUTIJOS SIMBOLIAI.
Tiražas 0,20 mln.

Dailininkas V. Jasanauskas. Ofsetas. Kreidinis popierius. Ženklas 36x30 mm. Dant. 13½ x 13¼. Lape 10 (2x5) ženklų. Lapų pakraščiai su užrašais ir piešiniais.

Spausdino AS “Vaba Maa” spaustuvė Taline, Estijoje.

 

 

 

Iškilo klausimų?
Laukiame Jūsų skambučių informacijos telefonu 8 700 55400 (darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.) arba rašykite mums.

Grįžti į pradžią
2023 © AB Lietuvos paštas